Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN “Meneer de Hond” HONDENUITLAAT-EN OPPASSERVICE VOOR AMSTERDAM CENTRUM EN WESTERPARK

Uw hond dient volledig te zijn ingeënt (Hondenziekte, Ziekte van Weil, Parvo en kennelhoest).

Uw hond dient gechipt te zijn.

Uw hond dient tegen vlooien, teken en wormen te zijn of te worden behandeld.

Uw hond moet los kunnen lopen en basiscommando’s begrijpen.

Uw hond moet een  halsband om hebben en krijgt een adreskokertje  met daarin het mobiele telefoonnummer van de hondenuitlaatservice.

U dient WA verzekerd te zijn en uw hond moet daarin zijn opgenomen in geval uw hond schade aan derden zou veroorzaken.

Meneer de Hond hondenuitlaat-en oppasservice aanvaardt geen aansprakelijkheid indien uw hond zou weglopen.

Indien een hond onverhoopt bij het uitlaten letsel oploopt, kan “Meneer de Hond” hondenuitlaatservice besluiten een dierenarts te consulteren nadat eerst getracht zal worden telefonische toestemming daartoe van de eigenaar te verkrijgen. De kosten van de dierenarts zijn ten alle tijden voor de eigenaar.

Uw hond dient sociaal te zijn met mens en dier.

Bij ziekte of loopsheid kan uw hond niet mee met groepswandelingen. Loopse honden kunnen wel apart en aangelijnd worden uitgelaten.

Puppy’s tot 4 maanden kunnen niet mee met de groep. Meneer de Hond biedt aparte uitlaatrondes aan voor puppy’s.

U dient een besmettelijke ziekte of loopsheid van uw hond zo spoedig mogelijk te melden bij Meneer de Hond.

Als eigenaar van uw hond blijft u aansprakelijk voor schade aan derden of zaken door de hond(en) veroorzaakt.

Meneer de Hond is niet aansprakelijk voor enige verwondingen, ziekten, infecties, kreupelheid of eventueel weglopen van uw hond.

Meneer de Hond is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond. Er zal er echter ten alle tijden naar gestreefd worden uw hond zo droog en schoon mogelijk thuis af te leveren.

Meneer de Hond loopt op de overeengekomen dagen en tijden met uw hond.

Meneer de Hond wandelt minimaal anderhalf uur met uw hond.

U heeft als opdrachtgever het recht ten allen tijden de overeenkomst op te zeggen; reeds betaalde gelden worden dan niet terugbetaald.

Wanneer de hond thuis opgehaald dient te worden en u bent niet thuis dient u Meneer de Hond van een huissleutel te voorzien.

Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. De factuur ontvangt u aan het einde van elke maand.